پنل‌های کنترل دسترسی با قابلیت اتصال انواع ریدرهای کارت RFID و تشخیص اثر انگشت، قابلیت کنترل چند درب به صورت هم زمان را دارا می‌باشد،که در سه نوع 1و 2 و  رله جهت کنترل 1 الی  4 درب ارائه می‌گردد.