راکت بازرسی بدنی

راکت بازرسی بدنی جز تجهیزات کنترل بازرسی جهت امنیت برای جلوگیری از ورود و خروج تجهیزات فلزی و قطعات الکترونیکی ممنوعه در سازمان ها و مجموعه های که نیاز به بازرسی می باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

راکت بازرسی بدنی زمانی که فلز یا قطعات الکترونیکی را شناسایی می‌کند. از طریق صدای آلارم یا ویبره فلز یا قطعات الکترونیکی را نشان میدهد.

دستگاه گشت و نگهبانی

دستگاه گشت و نگهبانی، جز تجهیزات کنترل بازرسی جهت گشت زنی و سرکشی از مناطق مورد نظر جهت بازرسی به منظور امنیت بهتر و سریع تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم گشت و نگهبانی از طریق ثبت شیفت کاری هر نگهبان ، امکان گزارش گیری از مناطق ثبت شده در زمان‌های مشخص و مسیر های تعیین شده و … می‌باشد.

گیت بازرسی فلزیاب

دستگاه‌های کنترل بازرسی را می‌توان به عنوان بخش مهم و اساسی در تامین امنیت اماکن مختلف به شمار آورد، چرا که با دقت و حساسیت بالا در شناسایی اشیا فلزی ، موبایل، دوربین و … اجازه ورود اشخاص ویا اشبا ممنوعه را نمی‌دهند.