سیستم کنترل دسترسی آسانسور

دستگاه کنترل دسترسی آسانسور به منظور محدود کردن دسترسی افراد غیر مجاز و مدیریت بهتر استفاده از آسانسور کاربرد دارد. این سیستم توسط ابزار‌های مختلف احراز هویت از جمله تشخیص چهره ، اثر انگشت،کارت، رمز،و … امکان استفاده افراد مختلف از آسانسور را محدود می‌سازد.