سیستم کنترل دسترسی آسانسور

سیستم کنترل دسترسی آسانسور

دستگاه کنترل دسترسی آسانسور به منظور محدود کردن دسترسی افراد غیر مجاز و مدیریت بهتر استفاده از آسانسور کاربرد دارد. این سیستم توسط ابزار‌های مختلف احراز هویت از جمله تشخیص چهره ، اثر انگشت،کارت، رمز،و … امکان استفاده افراد مختلف از آسانسور را محدود می‌سازد.

کنترل تردد آسانسور

سیستم‌های کنترل دسترسی آسانسور یکی از اجزای مهم در سیستم‌های امنیتی ساختمان‌ها می‌باشند. این سیستم‌ها به افراد مجاز اجازه استفاده از آسانسور را می‌دهند و از افراد غیرمجاز جلوگیری می‌کنند.