دستگاه کنترل تردد به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند برای ورود و خروج افراد به مکان‌های خاص دسترسی صادر کنند. واحدهایی که در سازمان‌ها دارای حساسیت امنیتی بالایی هستند. مثل دفاتر مدیریت، اتاق‌های سرور و واحدهای اسناد و مدارک به دستگاه کنترل دسترسي برای حفاظت و بررسی ورود و خروج افراد نیاز دارند. دستگاه کنترل تردد برای ممانعت از دسترسی کاربران عادی و اطمینان از اینکه به صورت عمدی یا سهوی از سوی کاربران غیر مجاز تغییری در اطلاعات یا دسترسی به اسناد و مدارک مهم یک شرکت رخ ندهد، طراحی شده‌اند. دستگاه اکسس کنترل تنها به افرادی اجازه ورود می‌دهد. که برای آن‌ها تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت یا یک رمز تعریف شده باشد. افرادی که مجوز دسترسی نداشته باشند. توسط دستگاه کنترل دسترسی اجازه ورود نخواهند داشت. و دستگاه مانع ورود آن‌ها می‌شود.درنتیجه ضریب امنیت سازمان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

دستگاه کنترل دسترسی

دستگاه های اکسس کنترل یا همان دستگاه کنترل تردد ، دارای یک یا چند رله می باشند که دستگاه پس از تشخیص مجاز بودن افراد برای فرمان دادن به قفل برقی جهت باز شدن درب از انها استفاده می کند،همچنین می توان ازاین اکسس کنترل ها برای فرمان دادن به انواع جک پارکینگی و دربهای اتوماتیک استفاده نمود.اتصال به شبکه امکان گذارش گیری از ترددهای روزانه به منظور حضور و غیاب افراد و کارکنان یک مجموعه نیز دربعضی از مدل های این دستگاهها وجود دارد. بهترین برند دستگاه‌های اکسس کنترل Zkteco و Virdi در سیمرغ پارسیان شریف موجود است.