شرکت suprema در زمینه دستگاه های حضور و غیاب و فناوری بیومتریک در کشور کره جنوبی است و پیشرو امنیت در جهان است. suprema توانسته با الگوریتم های بیومتریک چندین ابتکار و نوآوری را در سال های اخیر به نام خود ثبت کند. این شرکت به عنوان یکی از برندهای برتر به بیش از ۱۳۰ کشور در جهان فروش دارد.

دستگاه حضور و غیاب suprema

شرکت suprema در زمینه دستگاه های حضور و غیاب و فناوری بیومتریک در کشور کره جنوبی است و پیشرو امنیت در جهان است. suprema توانسته با الگوریتم های بیومتریک چندین ابتکار و نوآوری را در سال های اخیر به نام خود ثبت کند. این شرکت به عنوان یکی از برندهای برتر به بیش از ۱۳۰ کشور در جهان فروش دارد.

بهترین دستگاه حضور و غیاب suprema

وقتی از بهترین دستگاه صحبت می‌شود ،باید به این مورد را بررسی کنیم که کاربران چه انتظاری از دستگاه حضور و غیاب دارند به این معنا که چه امکاناتی داشته باشد مثلا تشخیص چهره ، اثر انکشت و کارت یا همه موارد را داشته باشد. در این مورد نمیتوان دقیقا بهترین دستگاه حضور و غیاب را معرفی کرد.