دستگاه حضور و غیاب ایرانی

دستگاه حضور و غیاب ایرانی

دستگاه های حضور و غیاب امکان مدیریت ساعت های حضور و غیاب پرسنل و پرداخت ها را فراهم می کنند که این مسئله برای هر کسب و کاری بسیار حائز اهمیت است. بهترین دستگاه حضور و غیاب، دستگاهی است که مدیریت و پیاده سازی آسان را برای مجموعه شما به ارمغان بیاورد و پرسنل از کار با دستگاه کنترل تردد خرسند باشند و در عین حال سیستم حضور و غیاب قابلیت سازگاری با نرم افزار حقوق و دستمزد را داشته باشد و پرداخت ها در زمان مقرر انجام شود. اگر دستگاه حضور و غیابی که دارید، قدیمی باشد و عملکرد مناسبی نداشته باشد یا هنوز به طریق سنتی، ثبت ورود و خروج پرسنل را اعمال می کنید، این مسائل سبب ایجاد صدها هزار یا میلیون ها تومان هزینه اضافی در کسب و کار می گردد.