بارکد خوان

امروزه در صنعت و در امور پردازش و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات سرعت و دقت زیادی نیاز است. بارکدها نوعی کد هستند که به شکل یک سری خطوط، اعداد و حروف برای ذخیره‌سازی اطلاعات از آن‌ها استفاده می‌شود. دستگاه بارکد خوان وسیله‌ای الکترونیکی است که از آن برای استفاده‌ی موثر و خواندن بارکدها استفاده می‌شود.