اسکنر

اسکنر ها ، دستگاه های هستند که به صورت نوری، تصاویر و نوشته ها را اسکن می‌کند. و آنها را به صورت فایل دیجیتال تبدیل می‌کند. اولین اسکنر های تصویر، به صورت استوانه ای در سال 1957 در آمریکا به وسیله ای تیمی به سرپرستی راسل آ. کرش ساخته شده است .

برند های اسکنر‌های موجود در سیمرغ پارسیان شما می توانید تهیه کنید.

* Avision

* Kodak