دستگاه حضور و غیاب zk

اسکنر اثر انگشت ZKTeco

بنیانگذاران شرکت ZKTeco از سال 1998 تلاش خود را برای تحقیق مستقل و توسعه الگوریتم های تایید بیومتریک و تولید SDK تشخیص بیومتریک، که در ابتدا به طور گسترده در زمینه های امنیت کامپیوتر و حوزه هویت شناسی استفاده می شود. با افزایش مداوم توسعه و مقدار زیادی از برنامه های کاربردی در بازار، تیم به تدریج اکوسیستم تأیید هویت و اکوسیستم هوشمند امنیتی را که بر اساس تکنیک های سنجش بیومتریک کار خود را شروع و ساخت آن را در دستور کار خود قرار داد