اسکنر اثر انگشت Futronic

امروزه استفاده از اسکنر اثر انگشت Futronic روشی مناسب برای شناسایی و تشخیص هویت اشخاص به شمار می رود که فرآیند اسکن و در یافت اثر انگشت می‌تواند از طریق اسکنرهای اثرانگشت انجام شود. شرکت فوترونیک یکی از تولیدکننده‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار شناسایی اثر انگشت پیشرفته است و محصولات این شرکت هنگ کنگی برای کسانی که نیازمند سیستم‌های امنیتی مدرن برای کنترل تردد افراد هستند، مناسب است.

اسکنر اثر انگشت Futronic

شرکت Futronic یکی از تولیدکننده‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار اسکنر اثر انگشت پیشرفته است و محصولات این شرکت هنگ کنگی برای کسانی که نیازمند سیستم‌های امنیتی مدرن برای کنترل تردد افراد هستند، مناسب است.