لینک دانلود نرم افزار

جهت استفاده از نرم افزار های مورد نیاز برای نصب بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

لینک دانلود نرم افزار ها و SDK

کد اسکنر اثر انگشت فایل
1 SDK Biominislim دانلود
2 SDK Biomini Combo دانلود

لینک دانلود نرم افزار ها حضور و غیاب

کد حضور و غیاب فایل
1 Clock 1.5 دانلود
2 TSG-TAP دانلود
3 BioStar 1.9 دانلود

فایل های User Manual دستگاه های حضور و غیاب ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual

فایل های User Manual دستگاه های کنترل تردد ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual