لینک دانلود نرم افزار

لینک دانلود نرم افزار

جهت استفاده از نرم افزار های مورد نیاز برای نصب بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

لینک دانلود نرم افزار ها و SDK

کداسکنر اثر انگشتفایل
۱SDK Biominislimدانلود
۲SDK Biomini Comboدانلود

لینک دانلود نرم افزار ها حضور و غیاب

کدحضور و غیابفایل
۱Clock 1.5دانلود
۲TSG-TAPدانلود
۳BioStar 1.9دانلود

فایل های User Manual دستگاه های حضور و غیاب ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual

فایل های User Manual دستگاه های کنترل تردد ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual

امتیاز page