لینک دانلود نرم افزار

جهت استفاده از نرم افزار های مورد نیاز برای نصب بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

لینک دانلود نرم افزار ها و SDK

کداسکنر اثر انگشتفایل
1SDK Biominislimدانلود
2SDK Biomini Comboدانلود

لینک دانلود نرم افزار ها حضور و غیاب

کدحضور و غیابفایل
1Clock 1.5دانلود
2TSG-TAPدانلود
3BioStar 1.9دانلود

فایل های User Manual دستگاه های حضور و غیاب ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual

فایل های User Manual دستگاه های کنترل تردد ZK Teco

User Manual

User Manual

User Manual

User Manual