دانلودها

جهت استفاده از نرم افزار های مورد نیاز برای نصب بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.ها  

کد

لینک دانلود نرم افزار ها و SDK
اسکنر اثر انگشت

فایل

۱

SDK Biominislim دانلود

۲

SDK Biomini Combo دانلود

 

کد لینک دانلود نرم افزار ها حضور و غیاب فایل
         ۱            Clock 1.5 دانلود
         ۲           TSG-TAP دانلود
       ۳          BioStar 1.9 دانلود

سکنر اثر انگشت ،مهم‌ترین رویدادها در تاریخ آشناییبشر با اسکنر اثر انگشت، بهره‌گیری از آن برای شناسایی افراد، ساخت حسگر اثرانگشت و آغاز استفاده از آن در وسایل مختلف از جمله لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند را از قرن ۱۴ میلادی تا سال ۲۰۱۴ بیان می‌کنیم.

سکنر اثر انگشت ،مهم‌ترین رویدادها در تاریخ آشنایی بشر با اثرانگشت، بهره‌گیری از آن برای شناسایی افراد، ساخت حسگر اثرانگشت و آغاز استفاده از آن در وسایل مختلف از جمله لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند را از قرن ۱۴ میلادی تا سال ۲۰۱۴ بیان می‌کنیم.

سکنر اثر انگشت ،مهم‌ترین رویدادها در تاریخ آشنایی بشر با اثرانگشت، بهره‌گیری از آن برای شناسایی افراد، ساخت حسگر اثرانگشت و آغاز استفاده از آن در وسایل مختلف از جمله لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند را از قرن ۱۴ میلادی تا سال ۲۰۱۴ بیان می‌کنیم.

سکنر اثر انگشت ،مهم‌ترین رویدادها در تاریخ آشنایی بشر با اثرانگشت، بهره‌گیری از آن برای شناسایی افراد، ساخت حسگر اثرانگشت و آغاز استفاده از آن در وسایل مختلف از جمله لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند را از قرن ۱۴ میلادی تا سال ۲۰۱۴ بیان می‌کنیم.