توضیحات

اسکنرAvision

اسکنرهای Avision

اسکنرهاى Avision ساخته شده براى سرعت های کم و متوسط می باشند و اسناد را با سرعت بین ۱۸ تا ۸۰ سند A4 در دقیقه اسکن مى کنند. کلیه اسکنرهاى Avision اسکنر حرفه ای اسناد بوده. و همگی آنها داراى سیستم تغذیه کننده هستند. سند (ADF) بصورت کشش مسطح و برخی مدل ها دارای سیستم اسکن مسطح نیز می باشند.

Avision به تازگی اقدام به ارایه نرم افزار Dual Driver نموده است. نرم افزار مذکور این امکان را به کاربران میدهد. تا چنانچه اسکنر سند فاقد سیستم اسکن مسطح باشد. میتوان با خرید سیستم اسکن مسطح سایز A4 یا A3 و اتصال به همان رایانه ای که اسکنر سند به آن متصل است. از اسنادی همچون کتاب، مجله، جزوات و یا اسناد پلمپ شده تصویر تهیه نمود.

شرکت Avision  با هدف ساخت اسکنرهاى اسناد و سیستم های چندکاره در سال ۱۹۹۱ میلادى تاسیس شده است.اسکنر Avision

اسکنرهاى Avision ساخته شده براى سرعت های کم و متوسط می باشند و اسناد را با سرعت بین ۱۸ تا ۸۰ سند A4 در دقیقه اسکن مى کنند. کلیه اسکنرهاى Avision اسکنر حرفه ای اسناد بوده. و همگی آنها داراى سیستم تغذیه کننده هستند. سند (ADF) بصورت کشش مسطح و برخی مدل ها دارای سیستم اسکن مسطح نیز می باشند.

Avision به تازگی اقدام به ارایه نرم افزار Dual Driver نموده است. نرم افزار مذکور این امکان را به کاربران میدهد. تا چنانچه اسکنر سند فاقد سیستم اسکن مسطح باشد. میتوان با خرید سیستم اسکن مسطح سایز A4 یا A3 و اتصال به همان رایانه ای که اسکنر سند به آن متصل است. از اسنادی همچون کتاب، مجله، جزوات و یا اسناد پلمپ شده تصویر تهیه نمود.

شرکت Avision  با هدف ساخت اسکنرهاى اسناد و سیستم های چندکاره در سال ۱۹۹۱ میلادى تاسیس شده است.