دستگاه گشت و نگهبانی

دستگاه گشت و نگهبانی

یکی از دغدغه های مدیران مجموعه های بزرگ حراست و نگهبانی از مجموعه و سلامت محیط می باشد. حال سوال اینجاست که تکنولوژی چگونه می تواند در موضوع گشت و نگهبانی ما را یاری دهد؟ با توجه به اهمیت موضوع  پیش رو سعی بر آن داریم بهترین دستگاه گشت و نگهبانی معرفی نماییم.

یکی از قابلیت های گشت زنی ایجاد مناطق و قسمت های است. که نگهبان باید به همراه دستگاه به این مناطق سر زده و بازرسی خود را تایید نماید. در این هنگام اطلاعات مربوط به گشت زنی در دستگاه ذخیره گردیده و می توان از طریق پورت USB اطلاعات دستگاه را تخلیه کرده و گزارش مورد نظر را از نرم افزار دریافت کرد.

رفتن به بالا