نحوه استفاده از دستگاه حضور و غیاب

هر سازمان یا شرکتی، یکی از مهم ترین رکن اصلی ثبت دقیق و اتوماتیک ساعت ورود و خروج کارکنان می‌باشد. استفاده از دستگاه حضور و غیاب به عنوان یکی از عامل افزایش دهنده در کنترل کارمندان می‌باشد. د

در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه استفاده از دستگاه حضور و غیاب صحبت نماییم .

انواع دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب کارتی

نحوه استفاده از حضور و غیاب

یکی از ایمن ترین و رایج ترین دستگاه‌های حضور و غیاب ، دستگاه اثر انگشتی می‌باشد. استفاده از دستگاه اثر انگشتی به این صورت است که بعد از نصب دستگاه در مکان مناسب (نصب دستگاه حضور و غیاب) ، برای ثبت اولیه اثر انگشت باید هر فرد به صورت جداگانه اثر انگشت خود را بر روی دستگاه تعریف گردد.

 مراحل ثبت اثر انگشت مدیر

  • با رمز یش فرض ، وارد دستگاه شوید
  • اضافه کردن اثر انگشت با شناسه کاربر
  • بعد ثبت اثر انگشت و تکرار آن

شخصی که به عنوان مدیر برای دستگاه تعریف می‌گردد، تنها فردی است که دسترسی به تنظیمات و اضافه یا حذف کردن افراد را برعهده دارد.

مراحل ثبت اثر انگشت کارکنان

  • ورود به دستگاه توسط مدیر
  • اضافه کردن شماره پرسنلی
  • ثبت اثرانگشت و تکرار آن (امکان درج چند اثر انگشت وجود دارد )
  • تایید نهایی