دستگاه کنترل تردد به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند برای ورود و خروج افراد به مکان‌های خاص دسترسی صادر کنند. واحدهایی که در سازمان‌ها دارای حساسیت امنیتی بالایی هستند. مثل دفاتر مدیریت، اتاق‌های سرور و واحدهای اسناد و مدارک به دستگاه‌های کنترل تردد (اکسس کنترل) برای حفاظت و بررسی ورود و خروج افراد نیاز دارند. دستگاه کنترل تردد برای ممانعت از دسترسی کاربران عادی و اطمینان از اینکه به صورت عمدی یا سهوی از سوی کاربران غیر مجاز تغییری در اطلاعات یا دسترسی به اسناد و مدارک مهم یک شرکت رخ ندهد طراحی شده‌اند. دستگاه اکسس کنترل تنها به افرادی اجازه ورود می‌دهد. که برای آن‌ها تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت یا یک رمز تعریف شده باشد. افرادی که مجوز دسترسی نداشته باشند. توسط دستگاه کنترل دسترسی اجازه ورود نخواهند داشت. و دستگاه مانع ورود آن‌ها می‌شود.درنتیجه ضریب امنیت سازمان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

Go to Top