دانلودها

کد

لینک دانلود نرم افزار ها و SDK
اسکنر اثر انگشت

فایل

۱

SDK Biominislim دانلود

۲

SDK Biomini Combo دانلود

 

کد لینک دانلود نرم افزار ها حضور و غیاب فایل
         ۱            Clock 1.5 دانلود
         ۲           TSG-TAP دانلود
       ۳          BioStar 1.9 دانلود